Leszek Drobek - dr nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, biegły z listy Wojewody Śląskiego nr 181 w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, specjalista w zakresie monitoringu stanu środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), ocen i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, analizy ryzyka środowiskowego, autor bądź współautor ponad 50 publikacji opracowań w zakresie oceny stanu środowiska, oceny i możliwości zagospodarowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, od 1992 roku Kierownik Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.