Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 Akademia Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 25 marca 2010 r. o godz. 18.00 w restauracji "Figaro" przy pl. Jana Pawła II w Radzionkowie.

W programie :

18.00 - wykład dr Leszka Drobka „Pestycydy - historia stosowania i dzień dzisiejszy"     

18.45 - wręczenie nagród Lidera Zimy Programu „Moje Czyste Miasto”

19.10 - część artystyczna

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”. Wstęp bezpłatny. Rezerwacja miejsc pod telefonem 032 289 49 42 po godz. 13.00. Dla nauczycieli przygotowaliśmy zaświadczenia o uczestnictwie. Kolejne spotkania Akademii: 20 maja 2010 r.

Kliknij "Czytaj całość..." aby dowiedzieć się czegoś o pestycydach

Pestycydy - historia stosowania i dzień dzisiejszy

Pozytywnym aspektem stosowania środków ochrony roślin była skuteczna walka z chorobami i szkodnikami roślin konsumpcyjnych. Po latach okazało się, że niektóre z pestycydów kumulują się w środowisku i w dłuższym okresie czasu mogą przynieść również ogromne szkody  w środowisku i oddziaływać ujemnie na organizmy żywe, w tym zdrowie i życie człowieka.

W latach 70-tych. zaczęto  wycofywać się ze stosowania i obrotu szeregu  środków ochrony roślin, zwłaszcza chloroorganicznych. Wyprodukowane już odpady pestycydowe gromadzono w tzw. mogilnikach, obiektach, które często nie posiadały zabezpieczeń przed przedostawaniem się zgromadzonych w nich chemikaliów do środowiska. Różne są szacunki, co do ich ilości  i  ilości zgromadzonych w nich odpadów pestycydowych. Według jednych, w Polsce powstało łącznie około 340 mogilników i 50 zwykłych dołów ziemnych. Według innych, w roku 2001  w Polsce znajdowało się ok. 60 000 ton odpadów pestycydowych oczekujących na likwidację, z czego ok. 10 000 ton zgromadzonych było w 350 mogilnikach na terenie całej Polski. Od 1999r., w poszczególnych województwach na terenie naszego kraju trwa systematyczna likwidacja tej kłopotliwej spuścizny, a jej zakończenie planowane jest na rok 2010. Pomimo jednak stosowania rygorystycznych reżimów technologicznych w gruntach pozostałych po likwidacji , nierzadko nadal można stwierdzić  obecność substancji szkodliwych. Pojawia się pytanie, jakie zagrożenie stanowić mogą pozostałe w środowisku gruntowym pestycydy?

Oceny stanu jakości gruntów zanieczyszczonych tego typu substancjami można dokonywać przykładowo w oparciu o kryteria standardów jakości gleby lub ziemi w połączeniu z analizą ryzyka środowiskowego związanego z migracją np. zanieczyszczeń pestycydowych w głąb profili gruntowych w strefie aeracji. Okazuje się, że przyroda w pewnych sytuacjach sama się broni, m.in. dzięki zachodzącym w środowisku procesom biodegradacji. Analiza ryzyka może być w takim przypadku narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących gruntów poddanych antropopresji przemysłowej, zdegradowanych działalnością człowieka.

dr Leszek Drobek