Inicjator i długoletni prezes Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, autor koncepcji rozwiązywania konfliktu na linii przemysł- środowisko w zakresie oddziaływania metali ciężkich zwłaszcza ołowiu, autor licznych opracowań i wydawnictw edukacyjnych, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Działalność Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” której jest współzałożycielem i wieloletnim prezesem jest pan Mieczysław Dumieński obejmuje zintegrowany system monitoringu zdrowotnego dzieci, opiekę medyczną i wiele działań pomocowych profilaktyki zdrowotnej, pomoc doraźną oraz szeroki program edukacji ekologicznej i promocji zdrowia. Porównując wskaźniki prowadzonego przez Fundację od 1992 roku monitoringu, można być zadowolonym. Problem w dużym stopniu został opanowany, ale musimy pamiętać, że przez lata nie zniknie do końca. Wiele obszarów na Górnym Śląsku przez długie lata będzie jeszcze obciążone metalami ciężkimi, ze względu na kilkusetletnią eksploatację złóż - przetwarzanie kruszców srebra, ołowiu oraz cynku (od form prymitywnych do wielkoprzemysłowych). Fundacja jest obecna w Miasteczku Śląskim, Tarnowskich Górach i pozostałych gminach powiatu tarnogórskiego, ale również w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Katowicach i innych miastach takich jak Zawiercie, w którym przed dziesięciu laty działania Fundacji przyczyniły się do ograniczenia zagrożeń spowodowanych przez ołów.