Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

...to stowarzyszenie ludzi, którym bliskie są problemy środowiska rodzinnego miasta – Radzionkowa i regionu – Górnego Śląska. Naszej działalności przyświeca idea ochrony środowiska i poprawy jakości życia lokalnej społeczności poprzez jej edukację ekologiczną.