Biuletyn konferencji "Energia w domu" zawierający referaty i artykuły związane z tematyką konferencji w formacie PDF (3MB) dostępny jest tutaj.

W przypadku wolnego łącza najlepiej zapisac plik na dysku komputera (kliknij prawym myszy na link pobierz i zapisz plik na dysku)