1.

Maria Bączkowicz

 032 289 30 36

koordynator

programu

Stowarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”

2.

Sławomir Ochliński

600 936 349

koordynator

programu

ESTA Sp. z o.o.

3.

Janusz Oleksiak

602 750 313

dyspozytor

ESTA Sp. z o.o.

4.

 

032 242 21 10

centrala

ESTA Sp. z o.o.