Na podstawie porozumienia zawartego między Stowarzyszeniem a firmą REBA  S.A. placówki zbierające baterie mają prawo uczestniczyć zarówno w Programie Moje Czyste Miasto jak i w programie szkolnym firmy REBA. W ten sposób zebrana ilość baterii jest naliczana podwójnie:

  • w Programie Moje Czyste Miasto 1kg=100pkt
  • w Programie REBA wg zasad opublikowanych na stronie www.reba.pl - 1kg=1pkt, oraz możliwość zamiany zdobytych punktów na nagrody rzeczowe dostępne  w "Katalogu nagród" na tej samej stronie internetowej firmy REBA

Aby móc skorzystać z dodatkowych nagród, oferowanych w „Katalogu nagród”  placówki biorące udział w Programie muszą podpisać umowę dodatkową na odbiór baterii z Firmą REBA . Wykaz placówek, które spełniły już ten wymóg podaję w załączniku. Pozostałe placówki proszone są o wydrukowanie załączonej umowy w dwóch egzemplarzach – jeden pozostaje w dokumentacji placówki a drugi egzemplarz należy odesłać do firmy REBA. Można to zrobić za naszym pośrednictwem i przysłać nam umowę razem ze zgłoszeniem do Programu Moje Czyste Miasto. 

Każda placówka po podpisaniu umowy otrzyma dwa nowe pojemniki do zbiórki baterii, które mogą zostać wysłane na adres  placówki lub odebrane od Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”. Żeby nie zrobić zamieszania , uprzejmie proszę o przesłanie informacji zwrotnej na jaką opcję się państwo decydujecie.            

UWAGA: Punkty REBA naliczone za odbiory baterii do dnia 31 grudnia 2009r. mogą być wymienione na nagrody wskazane w Katalogu  Nagród do dnia 28 lutego 2011. Z dniem 1 marca 2011r. w/w niewykorzystane punkty tracą ważność.

Teresa Bryś-Szczygieł 

Prezes Stowarzyszenia "Zielona Ziemia"