Od dnia 10.02.2010r. będą dostarczane do placówek oświatowych czarne worki o pojemności 120l do magazynowania odpadów. Każda z placówek otrzyma 2 komplety worków 20 sztuk/placówkę.

Zwracamy się z gorącą prośba do Koordynatorów Programu w szkołach o zwrócenie uwagi na to by zbierany PET był zgnieciony. Jeśli chodzi o zbieraną makulatura (tj. zużyte zeszyty, książki, gazety, czasopisma, ewentualnie opakowania kartonowe) najlepiej byłoby związać tego rodzaju odpad w niewielkie paczki. Przy odbiorze każdy worek/paczka musi być związana wraz z dołączoną notatką dotyczącą nazwy i nr szkoły oraz wagi odpadu (najlepiej opisać worek białym flamastrem).

Podkreślamy, iż PUK Sp. z o.o. nie ma możliwości ważenia odpadów podczas odbioru w palcówce. Gwarantujemy jednak iż odpady będą każdorazowo ważone w całości podczas zjazdu na naszą bazę.

Odbiory przewidujemy w pierwszych tygodniach marca tj od 01.03.2010r do 14.03.2010r.

Jeżeli chodzi o połączenie odbioru odpadów przy dostarczeniu worków to nie ma takiej możliwości, gdyż do odbioru zaangażowana jest inna brygada. Odpady z tych placówek odebralibyśmy w przeciągu 5 dni od otrzymania zbiorczego zestawienia placówek w których są już przygotowane odpady do odbioru.


Pozdrawiam
Robert Krejpcio
Specjalista ds. Gospodarki Odpadami

PUK Sp. z o.o.