Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Istota ludzka jest wypadkową wyposażenia genetycznego, jak i otaczającego środowiska. Dlatego możliwa i konieczna jest poprawa losu człowieka współczesnego przez manipulację czynnikami środowiskowymi, kształtującymi jego naturę i warunkującymi jego przeznaczenie.
 
Człowiek współczesny żyje w czasach, które obfitują w potężne środki techniczne, ogromny zasób wiadomości o materii, ale niestety niewielu ludzi zdaje sobie sprawę ze skutków, jakie mogą wyniknąć z tego faktu - człowiek współczesny zachowuje się często tak, jakby był jedynym i ostatnim pokoleniem zamieszkującym Ziemię. Człowiek współczesny konsumuje dobra cywilizacji, je, pije i używa czegoś, co pochodzi z jakiegoś nieznanego „gdzieś”. Jego życie uzależnione jest od technologii, której tak naprawdę nie rozumie, ale z której czerpie bez żadnych ograniczeń. Spędzamy swoje życie wśród hałasu, brudu, brzydoty, akceptując to i myśląc, że nie można lub nie należy tego zmieniać. Nauczyliśmy się lubić stres zamiast spokoju, codzienną gonitwę zamiast wypoczynku. Ta absurdalna sytuacja stała się koniecznością podjęcia zmian.

Festina lente- spiesz się powoli, wtedy więcej zobaczysz, zrozumiesz.

Przyroda nie może być dla człowieka tłem życia - musi stać się jego nieodzownym atrybutem. Dlatego edukację eko - zdrowotną należy wprowadzać już od najwcześniejszych lat i powinna być ona procesem ciągłym, trwającym przez całe nasze ludzkie życie. Edukacja taka jest ogromnie ważna tam, gdzie środowisko jest szczególnie zdegradowane - tak, jak to ma miejsce na Śląsku. Zanieczyszczenie środowiska ma tutaj ogromny wpływ na życie i zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Musimy więc dać naszym dzieciom szansę na zdrowsze i lepsze życie. Dlatego należy uczyć je, jak korzystać ze środowiska, by być w zgodzie z naturą, jak stwarzać sobie możliwość świadomego wyboru między zagrożeniem a zapobieganiem. Poznając stan środowiska, uczniowie będą lepiej przygotowani do współodpowiedzialności za to środowisko oraz do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz jego ulepszenia i ochrony.

Cycero napisał: „ Jesteśmy absolutnymi władcami wszystkiego, co Ziemia rodzi. Korzystamy z gór i dolin, rzeki należą do nas. Siejemy ziarno i sadzimy drzewa, użyźniamy ziemię... zatrzymujemy i odwracamy bieg rzek; krotko mówiąc pracą naszych rąk zmieniamy ten świat”.
Edukacja eko - zdrowotna XXI wieku, w który wkraczamy powinna być swoistą przeciwwagą dla wizji człowieka- jedynego i wszechwładnego władcy Ziemi. Powinna uczyć i uświadamiać, że człowiek nie jest Panem tej Ziemi, ale „dzieli on ją z roślinami i zwierzętami", a Ziemia jest nam „pożyczona " od naszych dzieci , by mogły w zdrowiu i bez zagrożeń przeżyć na tej wyjątkowej planecie swoje życie.

Zważywszy, iż najodpowiedniejszym środowiskiem dla ludzi i zwierząt jest środowisko, jakie sobie sami kształtują odpowiednio do własnych potrzeb, należy tu dodać, że edukacja eko- zdrowotna powinna tak zmienić sposób myślenia dzieci i młodzieży, by właśnie te potrzeby potrafili mądrze i w sposób przyjazny środowisku sprecyzować. Powinna więc przede wszystkim zmienić postawy − z wybitnie konsumpcyjnej na świadomie konsumpcyjną. Człowiek współczesny nie może uważać Natury za obiekt wymagający zachowania w stanie niezmienionym, bo nie o to tu chodzi. Należy uzmysłowić młodzieży to, że Naturę należałoby traktować, jak ogród, który wymaga rozwoju, zgodnie z jego możliwościami, w którym ludzie stają się takimi, jakimi chcą być zależnie od swych oczekiwań, poczucia estetyki i piękna. Czyli talentu. Wielcy psychologowie stwierdzili, że talent rodzi się z codziennej i ciężkiej pracy. Dlatego, by ten talent u uczniów tworzyć, należy wskazać im kierunek jego rozwoju, ukształtować go. Ale kształtować tak, by każdy uczeń z pełnym przekonaniem posiadł talent wrażliwy, świadomy i połączony z Naturą w nierozerwalnym układzie funkcjonalnym, twórczym i pozbawionym cech ucisku wobec najmniejszej nawet istoty.
dr Jolanta Kamecka – Krupa