Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Ekorozwój

 Świat w rzeczy samej nie jest salą konferencyjną ekonomistów, w której mogą oni prowadzić swe ekonomiczne gry, traktować świat jedynie w wymiarze konsumpcyjnym. Chęć posiadania jak najwięcej sprawia, że ignoruje się ostrzeżenia tych, którzy przepowiadają ekologiczną katastrofę i wzywają do radykalnej zmiany zwyczajów konsumpcji i polityki ekonomicznej.

Czytaj więcej: Nie ma ocalenia dla ziemi bez naszej świadomości

Zagrożenia środowiska
 
(w opracowywaniu)