Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Rozwój techniki i technologii powoduje powstawanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń, a w konsekwencji znacznych ilości odpadów. Bezustanny postęp technologiczny sprawia, że starzeje się on wyjątkowo szybko. Wyrzucany sprzęt tworzy nowe góry odpadów, na dodatek także niebezpiecznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to również odpady pochodzące z gospodarstw domowych (sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych). Lodówki, zamrażarki i zmywarki, odkurzacze czy żelazka, a nawet szczoteczki do zębów, a także komputery czy kserokopiarki, telefony komórkowe i automatyczne sekretarki, kamery i telewizory, świetlówki różnej generacji, baterie i akumulatory różnego rodzaju, wiertarki, ale i zabawki elektryczne to tylko skromni reprezentanci różnych kategorii zalewającego świat sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponad siły przyrody jest próba uporania się z nim. Natura potrzebuje kilkuset lat, by poradzić sobie z metalami ciężkimi. Tworzywa sztuczne są w zasadzie niezniszczalne, a zużyta elektronika sama nie znika, wprowadzane wraz z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi do środowiska: rtęć, kadm, ołów, chrom potęgują jego nieodwracalne niszczenie środowiska naturalnego.

W naszym mieście zostały utworzone gminne punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można oddać nieodpłatnie elektroodpady :

1) Na terenie firmy „Alba” przy ul. Sikorskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700.
2) Firma Wtórmet – Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 6, która uruchomiła odbiór sprzętu swoim transportem na telefon (502 396 824)

W obu punktach sprzęt jest odbierany zarówno od mieszkańców jak i przedsiębiorców. Zgodnie z prawem, kupujący przy zakupie nowego sprzętu elektro-elektronicznego ma prawo do wymiany 1 za 1, czyli oddaniu starego sprzętu takiego samego rodzaju w terminie do 30 dni od daty zakupu nowego urządzenia w sklepie, ale w domach posiadamy stary, niesprawny sprzęt AGD i RTV w ilościach dużo większych. Edukacja powinna uświadomić mieszkańcom, że są oni wytwórcami odpadów, a przez to decydują o ilości, składzie i sposobie ich gromadzenia. Powinni oni wiedzieć, że odpady są źródłem surowców i energii, które można wykorzystać, a deponowanie odpadów na składowiskach nie jest jedyną metodą unieszkodliwiania i przerobu odpadów. Mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę, iż wybór określonych metod postępowania z odpadami pociąga za sobą konkretne skutki ekologiczne i ekonomiczne.

Mamy nadzieję, że nagłośnienie tej problematyki w czasie tradycyjnych już szóstych Rodzinnych Ekoporządków przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej w tym zakresie oraz wypromowania selektywnej zbiórki odpadów w mieście o kolejną grupę (po makulaturze, butelkach PET , szkle i metalach)

Oprac. mgr inż. Andrzej Pietryga, Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”