16 kwietnia 2011 roku w Radzionkowie odbyły się Rodzinne Ekoporządki. Stowarzyszenie Zielona Ziemia zorganizowało je już po raz ósmy we współpracy z Urzędem Miasta Radzionków. Od 2004 roku w ich ramach dzieci i młodzież porządkowała   obejścia  szkół i przedszkoli oraz  sadziła drzewa i krzewy. Posadziliśmy razem już 3000 drzew. Od 2009 roku jednak najważniejsza stała się edukacja ekologiczna i  propagowanie racjonalnych sposobów postępowania z odpadami. Rozdajemy  ulotki oraz wymieniamy odpady problemowe na sadzonki roślin pod hasłem "Pozbądź się śmieci chroń środowisko". Wśród mieszkańców Radzionkowa rozdaliśmy przy tej okazji już ok. 3000 sadzonek oraz 10tys. ulotek, (tylko w tym roku 4tys.) oraz plakaty sponsorowane przez firmę "Kanlux" z Radzionkowa.

Wyniki zbiórki odpadów:

Baterie:

2009-65kg

2010-97kg

2011- 180kg

 

Sprzęt elektro:

2009-8,99Mg

2010-7,64Mg

2011-6,00Mg

 

Zużyty sprzęt oświetleniowy:

2011- 15kg ( ok 100szt).

 

Podczas akcji zbieramy coraz więcej baterii, a pamiętajmy, że zbieramy je również w Programie Moje Czyste Miasto, w którym  w ciągu 4 lat zebraliśmy już 5255,3kg.Widać wprawdzie tendencję malejącą  w wynikach zbiórki elektroodpadów, ale jest to wynikiem, z jednej strony wyczerpywania się gromadzonych kiedyś na strychach i w garażach zapasów, a z drugiej strony nagłośnienia podczas akcji edukacyjnych funkcjonowania Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów w mieście. Dla porównania- w pierwszym roku funkcjonowania  Gminnego Punktu w Radzionkowie zebrano tylko nieco ponad 400kg elektrośmieci, teraz mieszkańcy oddają ok. 2 Mg kwartalnie.

Wśród zebranego w tym roku sprzętu podczas Rodzinnych Ekoporzadków 65% zebranych odpadów to telewizory i sprzęt komputerowy ,a 30% stanowił drobny sprzęt- maszynki, lokówki, odkurzacze itp.  Możemy  mieć nadzieję, że powoli upowszechnia się w Radzionkowie wiedza na temat konieczności specjalnego traktowania niektórych odpadów. Należą do nich również zużyte  świetlówki i żarówki energooszczędne. Większość takiego oświetlenia   trafiła do naszych domów w ostatnim roku dzięki powszechnych kampanii medialnych. Nagłaśniano w nich korzyści ekologiczne i ekonomiczne z ich zakupu., mniej miejsca poświęcając na informowanie, że takie zużyte żarówki w przeciwieństwie do tradycyjnych nie mogą trafić do kosza na śmieci, ponieważ zawierają trujące pary rtęci. Trzeba je zbierać selektywnie. Ponieważ ich czas życia wynosi średnio 2 lata za rok będą stanowić rosnący problem, do którego rozwiązania warto się przygotować. Dziś nie tylko brakuje miejsc, w których można się  pozbyć zużytego sprzętu oświetleniowego, ale brakuje także firm, które byłyby zainteresowane bezpłatnym ich odbiorem. Efektem tegorocznych Rodzinnych Ekoporządków. być może najważniejszym, jest rozpoczęcie akcji edukacyjnych w tym zakresie i zainteresowanie  tradycyjnego operatora akcji firmy „Wtórmet” tym tematem. Tylko ścisła współpraca przedsiębiorstw i urzędu miasta ,od których zależy budowanie sprawnego systemu zbiórki odpadów z organizacją zajmującą się edukacją ekologiczną  może  przeciwdziałać  przykrym widokom rozrzuconych trujących i szpecących odpadów w lesie i na poboczach dróg.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują partnerom tegorocznej akcji. Do grona już wymienionych  należy dołączyć  firmę Bioerg z Dąbrowy Górniczej, która przekazała biodegradowalne torby do pakowania roślin a także pracowników Wydziału Ochrony Środowiska UM Radzionków p. Zuzanie Senkała, Ewie Łabno i Michałowi Gwoździowi. Dziękujemy nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych za uporządkowanie terenu na Rojcy oraz  wszystkim członkom Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” , a przede wszystkim pani Małgorzacie Kukucz, Gabrieli Kadłubek, Marii Bączkowicz, Marzenie Winszczyk, Piotrowi Niebylskiemu ,Andrzejowi Pietrydze i rodzinom  Strzałka i Tobór .Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć

 

Teresa Bryś-Szczygieł