Honorowy patronat:
Burmistrz Miasta Radzionków
Gabriel Tobor


Miejsce: C.K. „Karolinka”, Radzionków, ul. Jana Pawła II
Termin: 8 maja 2008 roku, godzina 9.00

Celem festiwalu jest:
• Uwrażliwianie dzieci na problematykę ekologiczną poprzez śpiew, taniec i wesołą zabawę oraz twórczość plastyczną.
• Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
• Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz powstrzymywania degradacji przyrody.

Zasady regulaminowe:
1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać każde przedszkole (grupa).
2. Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach:
• występ artystyczny w formie dowolnej (słownej, muzycznej, wokalnej, tanecznej)
• praca techniczna (przestrzenna) o tematyce ekologicznej (technika wykonania oraz format pracy dowolny).
3. Każde przedszkole prezentuje się tylko raz w obu kategoriach.
4. Prezentacja na scenie nie przekracza 10 minut.
5. Wykonawcy zapewniają sobie własny akompaniament.
6. Zgłoszenia na karcie uczestnictwa należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2008 roku w Przedszkolu Nr 4 w Radzionkowie tel./fax. 032 286 62 55
7. Prace należy złożyć w C.K. Karolinka w dniu 6 maja 2008r. w godz. 10.00-13.00
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów ze względów organizacyjnych

Zasady oceniania i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
• w kategorii występ: dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny
• w kategorii prezentacja techniczna : treść przesłania ekologicznego i wykonanie.
2. Organizatorzy przewidują nagrody dla każdego uczestnika, opiekuna i placówki.
3. Laureat Festiwalu wystąpi na Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady. Radzionków 2008”, która odbędzie się w C. K „Karolinka” 15 maja 2007 roku o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wszelkich informacji udzielają:
1. Teresa Bryś-Szczygieł tel./fax. 032 286 62 77
2. Anna Gajkiewicz tel./fax. 032 286 62 55
3. Maria Wyrwoł tel. kom. 880 387 965

Karta uczestnictwa do pobrania tutaj.