Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski - Kierownik Katedry Energetyki Jądrowej (dawn. od 1.01.1993 r. Zakładu Problemów Energetycznych), Wydział Energetyki i Paliw AGH. Działalność naukowa: Po początkowym okresie pracy w dziedzinie analizy aktywacyjnej neutronami 14 MeV i spektrometrii gamma zajmuje się energią jądrową przyszłości. Jego koncepcje na tym polu zaowocowały zaproszeniami staże w KFA Jülich i KfK Karlsruhe w latach 1977-1984, oraz w Uniwersytecie Tokijskim (1996). S. Taczanowski koncentruje się głównie na problemie cyklu paliwowego w przyszłościowych systemach energii jądrowej. Ponadto obejmuje swoimi zainteresowaniami interdyscyplinarny krąg zastosowań fizyki w zagadnieniach filozoficznych i środowiskowych.