mgr inż. Mariusz Bogacki - energetyk, audytor energetyczny. Urodzony 10 października 1978 r. w Tarnowskich Górach. Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji Czyste Technologie Energetyczne. Od 2003 roku zatrudniony w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii na stanowisku Specjalisty.
Głównym obszarem jego działania są audytu energetyczne w budynkach, analizy techniczno-ekonomiczne projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz promocja i prowadzenie szkoleń w zakresie efektywności energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii.
Zajmuje się także opracowywaniem „Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz jest współautorem „Programów ograniczenia niskiej emisji. Zajmuje się również zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej. Jest także współautorem poradników: „Jak zarządzać energią i środowiskiem
w budynkach użyteczności publicznej” oraz „Odnawialne Źródła Energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.”, a także serwisu internetowego www.oze.info.pl.
W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wykonanych audytów energetycznych oraz liczne opracowania związane z zarządzaniem energią i poprawą jakości powietrza
w samorządach terytorialnych. Jest także polskim koordynatorem europejskiego projektu COOLREGION w ramach programu Intelligent Energy Europe.
Ponadto zajmuje się tłumaczeniem oraz promocją darmowego pakietu narzędzi RETScreen® International do wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii.