Marek Ściążko związany jest z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla 31 lat, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej. Od 1991r. pełni funkcję dyrektora Instytutu. Jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. Odbył również staże i szkolenia w USA. Dr inż. Marek Ściążko był przewodniczącym Europejskiego Komitetu Koksowniczego oraz jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN. Obecnie kieruje pracami związanymi z rozwojem i wdrożeniem czystych technologii węglowych w energetyce i chemii. Jest autorem wielu monografii, kilkudziesięciu patentów, publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadzi aktywną działalność proinnowacyjną będąc jednym z inicjatorów Regionalnej Strategii Innowacyjnej oraz aktualnym przewodniczącym Śląskiej Rady jednostek badawczo-rozwojowych.