Paweł Kojs jest absolwentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Na tym Wydziale ukończył również studia doktoranckie i w 2000 roku obronił pracę doktorską w zakresie anatomii rozwojowej drzew. Z drzewami i mechanizmami ich wzrostu jest związany także obecnie. Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich związał się zawodowo z Ogrodem Botanicznym. W 2005 roku ukończył kurs zarządzania ogrodami botanicznymi organizowany przez National Parks w Singapurze. Jest również wykładowcą akademickim, obecnie związanym z Uniwersytetem Opolskim, gdzie prowadzi zajęcia z botaniki, mechanizmów regulacji morfogenezy roślin oraz pracownię magisterską. Prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi w Indiach, uczestnicząc we wspólnych projektach badawczych związanych ze wzrostem promieniowym drzew (głównie przyrostem wtórnym).
Uczestniczył w kilku stażach i wyprawach naukowych do Indii i Nepalu. W trakcie tych wyjazdów był m.in. w Narodowym Instytucie Botaniki w Lacknow (Uttar Pradesh), Narodowym Instytucie Badań Kauczuku w Kotayam (Kerala), Narodowym Instytucie Badawczo - Dydaktycznym Wody i Gleby w Dehra Dun, Narodowym Instytucie Leśnictwa w Dehra Dun. W trakcie wyjazdów miał możliwość wygłoszenia wykładów na takich uczelniach jak: Uniwersytet w Allahabadzie, Uniwersytet Hamdard w Delhi, Uniwersytet w Shillongu (NEHU), Uniwersytet w Shimli, Uniwersytet Jiwaji w Gwaliorze.

Z budową Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Kojs związany jest niemal od samego początku. W 1997 roku został zaproszony przez prof. Wiesława Włocha do udziału w pracach Grupy Inicjatywnej, która została następnie przekształcona w Komitet Założycielski Towarzystwa na Rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego. Uczestniczył w pracach Zarządu tego Towarzystwa do momentu jego przekształcenia w Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ponadto, dr Kojs reprezentował Polską Akademię Nauk w pracach Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny a także pracach Zarządu poprzedniej kadencji. Od 15 maja 2007 roku pełni obowiązki Dyrektora Śląskiego Botanicznego.