Lider Segregacji – to tytuł przyznawany placówkom oświatowym, które w ramach Programu „Moje Czyste Miasto” przodują w selektywnej zbiórce surowców wtórnych. Program ten, realizowany w przedszkolach i szkołach Powiatu Tarnogórskiego i Bytomia, na celu ma kształtowanie dobrych postaw względem środowiska wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem Programu „Moje Czyste Miasto” jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, a jednym z jego elementów jest wspomniana już selektywna zbiórka surowców wtórnych w placówkach oświatowych.

O tytuły Liderów Segregacji placówki rywalizują w poszczególnych kategoriach wiekowych – przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. O wyniku tej rywalizacji decyduje suma przekazanych do recyklingu surowców (makulatury, butelek PET i zużytych baterii), która następie jest dzielona przez liczbę uczniów danej placówki. W obecnej, trzeciej edycji Programu „Moje Czyste Miasto”, tytuły i nagrody Liderów Segregacji Jesieni 2008 wywalczyły sobie:

Z Powiatu Tarnogórskiego:
  • Przedszkole nr 3 w Radzionkowie (koordynatorzy Beata Janta i Agnieszka Mościnska),
  • Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie (koordynator Agnieszka Nowak),
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (koordynator Małgorzata Bobek)
Z Bytomia:
  • Przedszkole Miejskie nr 54 w Bytomiu (koordynator Inga Tymann),
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu (koordynator Marta Krawczyk),
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Bytomiu (koordynator Grażyna Marcinkowska)

Liderom i tym placówkom, które o tytuł dzielnie walczyły – gratulujemy!

W III edycji Programu bierze udział 45 placówek, w tym 31 placówek oświatowych z Bytomia. W tych placówkach organizacją zbiórki i innych działań proekologicznych prowadzonych w ramach Programu zajmuje się 66 nauczycieli-koordynatorów. Łącznie, w czasie pierwszych dwóch miesięcy trwania zbiórki, zebrano ponad 26 ton makulatury, tonę butelek PET i 443 kg baterii. Rekordzistami pod względem zebranej makulatury jest Szkoła Podstawowa nr 45 z Bytomia, która zebrała 9840 kg makulatury dzięki niezwykłemu zaangażowaniu uczniów i ich rodzin. Koordynatorami w tej placówcesą panie Beata Kośla, Ewelina Bonk, Ewa Piotrkowska, Jadwiga Wawrzyniak, Iwona Święcicka i Agnieszka Iskra, a dyrektorem Urszula Łazuka-Datko. Rekord w ilości zebranych butelek PET należy do Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z Radzionkowa, która pod opieką koordynatora Arkadiusza Fujaka zebrała 221 kg. Dyrektorem placówki jest pan Mariusz Sroka. Najwięcej baterii zebrał Zespół Szkół Specjalnych z Radzionkowa . Uczniowie zebrali 83,5 kg . Koordynatorem Programu jest pani Agnieszka Nowak a dyrektorem pani Jolanta Stopka.

Podsumowanie wyników Programu za okres od listopada do grudnia 2008r. i wręczenie dyplomów LIDEROM SEGREGACJI JESIENI oraz nagród ufundowanych przez Urząd Miasta w Bytomiu, Starostwo Tarnogórskie i Urząd Miasta w Radzionkowie odbyło się w czasie spotkania Akademii Edukacji Ekologicznej. Nagrody wręczali pani Teresa Bryś-Szczygieł Prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”, Michał Gwóźdź koordynator główny Programu oraz Naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miasta w Bytomiu pan Andrzej Panek. Obecni byli również przedstawiciele firm operatorskich panowie Janusz Paluch – ( firma STENA operator w Bytomiu) i Michał Kierszniok z firmy MAG ( operator w powiecie tarnogórskim). Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu :”Narażenie środowiskowe dzieci na ołów na terenie Górnego Śląska" Prezesa Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” mgr inż. Mieczysława Dumieńskiego.Spotkanie odbyło się w gościnnej restauracji Figaro w Radzionkowie 22 stycznia br. Kolejne spotkanie Akademii odbędzie się 19 marca 2009r. Będziemy na niej podsumowywać kolejny etap zbiórki segregowanych odpadów, ale również organizatorzy przygotowują ciekawy wykład. Warto wiedzieć, że wszystkim nauczycielom wydaje się zaświadczenia o uczestnictwie. Do tej pory (Akademia działa od 18 października 2008r.) odbyło się dziewięć spotkań, w których uczestniczyło ok. 800 osób i wydano ok. 500 zaświadczeń dla nauczycieli.