W czasie seminarium ekologicznego „Ziemia woła SOS - szukamy rady na odpady”, które odbyło się w Tarnowskich Górach w Starostwie Powiatowym 14 listopada 2008 r. poraz pierwszy wręczono nagrody ECO Prymusów. W obecności władz Starostwa Powiatowego nagrodę otrzymały: I LO im Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach oraz dwie placówki z Radzionkowa: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Specjalnych.


Plakat stworzony specjalnie na uroczystość wręczenia nagród ECO Prysusów.

Jest to nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” dla osób fizycznych lub prawnych za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa i poprawy stanu środowiska lokalnego.
 
Chcemy promować najciekawsze inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej – mówi prezes stowarzyszenia pani Teresa Bryś-Szczygieł. Poprzez zgłoszenie się do konkursu, swój dorobek i działania proekologiczne mogły zaprezentować placówki oświatowe z terenu, na którym prowadzimy Program "Moje Czyste Miasto". Wybraliśmy ośmiu laureatów, których osiągnięcia warto pokazać jako dobry wzór dla innych, dlatego nagroda ma postać plakatu, który wysłaliśmy do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego. Konkursowe zgłoszenia zwracają uwagę na to, jak wiele, jeśli chodzi o skuteczność podejmowanych działań, zależy od zaangażowania nauczycieli i ich determinacji w osiąganiu postawionych sobie celów. Pierwsi Ekoprymusi to najlepsze placówki w kategorii szkoła ponadgimnazjalna z terenu powiatu tarnogórskiego. W przyszłym roku, przy okazji cyklicznie realizowanej kampanii „Szukamy rady na odpady”, chcielibyśmy wręczyć kolejne nagrody Ekoprymusom z najlepszych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Notatki z działalności proekologicznej wyróżnionych placówek oświatowych znajdują się w dziale ECO Prymusi.