Mając na uwadze kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i obowiązku jego ochrony w naszej szkole, zagadnienia związane z tym problemem realizowane są zarówno na zajęciach przedmiotowych, jak również w ramach działalności koła ekologicznego. Uczniowie uczestniczący na zajęcia koła sa zapoznawani z obecnym stanem środowiska, jego zagrożeniami oraz możliwościami zapobiegania degradacji. W problematyce tej szczególną uwagę poświeca się naszemu regionowi.

 

Młodzież naszej szkoły rozumie istotę znaczenia przyrody dla człowieka, czego wyrazem jest jej uczestnictwo w konkursach organizowanych przez LOP i konkursie z okazji Dnia Ziemi.

Szkolne koło LOP liczy w tej chwili 50 członków. Członkowie koła redagują gazetkę o tematyce ekologicznej, która przybliża problemy środowiska całej młodzieży i ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych.
Opiekunem koła ekologicznego jest mgr inż. Jolanta Góra.