Nasza szkoła położona jest w obrębie Zespołowo Pałacowego w Brynku. Na ponad 30 ha powierzchni, wśród pięknego starodrzewu rozmieszczone są obiekty dydaktyczne i szkolny internat. Prawie 5 ha powierzchni parku zajmuje ogród botaniczny. 

Zarówno park jak i ogród botaniczny stanowią obiekty dydaktyczne szeroko wykorzystywane w nauce i edukacji ekologicznej. Każdego roku dzieci i młodzież szkolna przyjeżdżają do naszej szkoły aby w naturze poznawać zarówno rodzime jaki i egzotyczne gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Można także w parku spotkać wiele gatunków zwierząt takich jak sarny, jelenie, zające, kuny, łasice i inne. Na uwagę zasługuje też duże bogactwo gatunków ptaków. Można także spotkać żaby, węże i traszki. W takiej scenerii nasi nauczyciele, uczniowie prowadzą zajęcia i warsztaty ekologiczne z dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych całego Śląska. Każdego roku przez naszą szkołę przewija się około półtora tysiąca dzieci i młodzieży w zorganizowanych grupach wycieczkowych, nie licząc małych grupek i indywidualnych turystów. Niezależnie od działalności edukacyjnej w szkole, nasi i nauczyciele i uczniowie prowadzą prelekcje o tematyce przyrodniczo – ekologicznej na zaproszenie współpracujących z nami przedszkoli i szkół. 

Gromadzimy zbiory zielnikowe, organizowane są konkursy ekologiczne (fotograficzko – literacki i plastycznych) w ramach Święta Niezapominajki. Szkoła organizuje coroczne wyjazdy do aboretów w Polsce, szczególnie do Arboretum w Rogowie. 

Nasza młodzież uczestniczy w wielu akcjach o charakterze ekologicznym dotyczących zbiórki surowców wtórnych, jak makulatura, zużyte baterie i różnego typu opakowania. Także czynnie uczestniczymy wzbogacaniu szaty roślinnej regionu wysadzając podczas zajęć praktycznych setki tysięcy drzew i krzewów oraz pielęgnując dziesiątki hektarów lasu na terenie Nadleśnictwa Brynek.