Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 Jerzy Buzek ur. 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach, województwo śląskie. Premier Polski i poseł na Sejm 1997–2001. Wprowadził Polskę do NATO w 1999, rozpoczął negocjacje akcesyjne z UE w 1997. Założyciel „Fundacji na rzecz Rodziny” w 1998. Inicjator dorocznego konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. Założyciel Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono w 2002. W NSZZ "Solidarność" od 1980, przewodniczący I Krajowego Zjazdu w 1981, działał w regionalnych i krajowych strukturach tajnych Związku, po 1989 przewodniczył także IV, V i VI Zjazdowi "S". Kierował zespołem ekspertów gospodarczych AWS przed wyborami w 1997.


Profesor. Studia w Politechnice Śląskiej, Wydział Energetyczny. 1971–1972 – staż naukowy w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Autor ok. 200 publikacji i patentów. Wykłady w Politechnikach Śląskiej i Opolskiej. Członek szeregu towarzystw naukowych i technicznych. Do 1997 dyrektor Naukowy w Instytucie PAN w Gliwicach. 1992–1997 – przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii, Program Badań Efektu Cieplarnianego. 1997 – współzałożyciel Polsko – Niemieckiej Sieci Naukowej d/s Energetyki i Ochrony Środowiska INCREASE. 1994 - założyciel Konsorcjum Ochrony Atmosfery na Śląsku. W latach 2002-2004 prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie i założyciel Polonijnej Szkoły Dyplomacji. Doktor honoris causa Uniwersytetów w Dortmundzie, Seulu i Isparcie oraz Politechniki Opolskiej i Śląskiej.

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004, wybrany z najlepszym w Polsce wynikiem. Od 2004 wiceprzewodniczący Europejskiego Forum Energii. Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE oraz Europejskiego Strategicznego Planu w dziedzinie Technologii Energetycznych. Reprezentował Parlament Europejski w czasie wyborów 2004 na Ukrainie
i wspierał Pomarańczową Rewolucję. Miesięcznik Parliament Magazine przyznał mu tytuł najlepszego europosła 2006 w kategorii „Badania naukowe i Technologie". W 2007 r. uhonorowany przez Przewodniczącego Pötteringa statuetką gołębia ufundowaną z okazji 60 rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka. Według rankingów Wprost i Rzeczpospolitej (2008) został wybrany najlepszym polskim europosłem.

Laureat takich nagród jak m.in.: „Śląski szmaragd 2004" (wspólnie z ks. abp. Damianem Zimoniem), „Hanys 2004", „Lider Świata Energii i Człowiek Roku 2005", „Biały węgiel 2006”, „Śląska Nagroda Jakości 2007", „Człowiek Roku Województwa Śląskiego 2007", „Nagroda im. Władysława Grabskiego 2008", „Edukator Roku 2008", „Śląski Oskar 2008", „Laur Białego Tygrysa 2008", Europejczyk Roku w kategorii „Polityk 2009".

Komisje: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności;
Stałe Delegacje Parlamentu Europejskiego: Ukraina oraz Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).