Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Drodzy Państwo,

Składam serdeczne podziękowania za współpracę w realizacji autorskiego Programu Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” o nazwie „Moje Czyste Miasto”.

Celem niniejszej inicjatywy jest edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła oraz wsparcie tworzącego się systemu selektywnej zbiórki odpadów w naszej społeczności lokalnej. W trwającym od 2006 roku Programie bierze udział 47 placówek oświatowych wszystkich szczebli z terenu Bytomia i Powiatu Tarnogórskiego w województwie śląskim, do których uczęszcza ok. 13 800 dzieci i młodzieży. W ramach Programu rozmieszczono w placówkach oświatowych, instytucjach i punktach handlowych 90 pojemników do selektywnego odbioru baterii, w których łącznie zebrano 2.756,5 kg , a tylko w zakończonej w czerwcu 2009 roku III edycji - 1.527,7 kg. Uczestnicy Programu zbierają również makulaturę (dotychczas 106.685,5 kg) i butelki PET (dotychczas 15.041,8kg). Poza tym uczestniczą także
w innych działaniach edukacyjnych: dla dorosłych – Akademia Edukacji Ekologicznej, dla dzieci i młodzieży – warsztaty, seminaria, konferencje i festiwal. Odbyło się 11 spotkań Akademii Edukacji Ekologicznej, w których uczestniczyło ok. 1000 osób, w większości nauczycieli. W warsztatach udział wzięło ok. 600 dzieci i młodzieży, a Przedszkolny Festiwal Ekologiczny oraz Otwarta Konferencja Ekologiczna zgromadziły ponad 1000 uczestników.

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze głębokie osobiste zaangażowanie w działania z zakresu edukacji ekologicznej, dzięki któremu udało się zaktywizować i zintegrować społeczności szkolne na rzecz wspólnego dobra oraz zapraszamy do dalszej współpracy.


Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”

mgr Teresa Bryś-Szczygieł