Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 

 SZKOLNY OGRÓD
„Nasza przyszłość w dużej mierze zależy od naszej świadomości przyrodniczo-ekologicznej.” W myśl tej idei podejmujemy wiele działań na rzecz środowiska naturalnego. Otoczenie naszej szkoły stanowi arboretum – ogród botaniczny. Obecnie rośnie tu 113 gatunków, należących do 35 rodzin, pochodzących z różnych regionów świata. Warto zaznaczyć, że ogród powstał na obszarze agrobiologicznie zdewastowanym, więc przyczynił się do odbudowy zniszczonego krajobrazu naszej dzielnicy.
Piękne i rzadkie okazy drzew i krzewów, sprawiają, że można tu poczuć zapach przyrody. Sadzonki roślin tak rozmieszczano, aby różniły się pokrojem kory, wysokością pnia, kształtem i barwą liści, barwą i kształtem kwiatów, porą kwitnienia i owocowania. Wśród gatunków zrzucających liście na zimę posadzono te, które liści nie zrzucają: bukszpan zwyczajny, ostokrzew kolczasty oraz rośliny zimozielone: świerk biały, jodła koreańska, sosna czarna, cis pospolity czy odmiany cyprysików czy jałowców. Pośród drzew i krzewów liściastych są takie, które przez okres późnej jesieni, a nawet przez zimę, utrzymują na pędach korony barwne owoce: jarzębina, ognik szkarłatny, śnieguliczka, dereń biały, irga pozioma, głóg ostrogowy, pigwowiec japoński i rokitnik pospolity.
O tym, że nasze arboretum to wyjątkowe miejsce, świadczą liczne nagrody i wyróżnienia:
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Najpiękniejszy i najlepiej zagospodarowany ogród szkolny" /1998 r./
• Zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie „Zadrzewiamy Polskę" /2003 r. /
• I miejsce w Miejskim Konkursie „Arboreta przy Szkołach i ich dydaktyczne wykorzystanie” organizowanym przez ZM LOP w Bytomiu /2007 r./
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Internetowym „Szkolne ogrody – zielone pracownie” organizowanym przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi /2008r./
Ogród stale wzbogacany jest o nowe gatunki roślin, co zapewnia ciągły jego rozwój.

PROMOWANIE EDUKACJI PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ
Tradycją szkoły jest promowanie różnych imprez i akcji z zakresu edukacji przyrodniczo - ekologicznej. Do szkolnego kalendarza na stałe wpisały się dni, w których organizujemy:
• „Święto Drzewa”
- uroczyście sadzimy drzewa i krzewy w ogrodzie dendrologicznym, organizujemy konkursy, wystawy i lekcje tematyczne w naszym arboretum oraz współpracujemy z Nadleśnictwem Brynek
• Akcję „Posadź swoje drzewko”
- pozyskujemy finanse na rozbudowę naszego ogrodu poprzez udział w/w akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną „Silesia”
• „Dni Ziemi”
W tym roku Dni Ziemi odbyły się pod hasłem „Odkrywamy na nowo Fazaniec”. Park Fazaniec w Szombierkach czasy dawnej świetności ma za sobą. Dzisiaj dotknięty jest wandalizmem i znacznym zanieczyszczeniem terenu. Nasze działania zmierzają do poprawy tego stanu rzeczy.
Do współpracy udało się nam pozyskać LOP Oddział w Bytomiu, Radnych Miasta Bytomia: dr Piotra Kardasza – dziennikarza, ekologa
i Mariusza Kurzątkowskiego. Do porządkowania parku włączyła się młodzież z bytomskich szkół. W ramach uznania za aktywny wkład w poprawę stanu najbliższego środowiska oraz zwiększenie różnorodności biologicznej
w ramach Święta Ziemi uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe certyfikaty.
• Przedstawienia teatralne o treści ekologicznej w wykonaniu uczniów z teatrzyku świetlicowego. W tym roku przygotowano inscenizację pt. „Tylko ty możesz pomóc Ziemi”.
• „Sprzątanie Świata” - aktywnie uczestnicząc w tej akcji dbamy o estetykę i czystość w najbliższym otoczeniu.

PROJEKTY
Po raz trzeci uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem mgr Beaty Kośli realizują projekt „Młody Znawca Płazów” organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej mieszczące się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Celem projektu jest poznanie środowiska życia, charakterystycznych cech i wybranych czynności życiowych płazów. W tym roku uczniowie z klas V i VI uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, prelekcji „Czynna ochrona płazów”, oraz w zajęciach terenowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Zakończeniem projektu był udział najlepszych uczniów w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Płazach – nasza drużyna zajęła II miejsce .

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

W naszej szkole przez cały rok zbieramy surowce wtórne. W tym roku przystąpiliśmy do:
• II edycji Programu „MOJE CZYSTE MIASTO” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej zebraliśmy prawie 6 ton makulatury, 120 kg makulatury i pół tony butelek PET. Podsumowaniem naszych działań w tym zakresie jest zdobycie tytułu LIDERA ROKU w kategorii szkół podstawowo-gimnazjalnych w gminie Bytom.
• Konkursu „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” organizowanego przez Firmę STENA. Konkurs jest organizowany pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Dotychczas przekazaliśmy firmie 6410 kg makulatury.
• Szkolnego programu edukacji recyklingowej realizowanego we współpracy z Fundacją Recal w Warszawie i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krakowie. Program „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe" w roku szkolnym 2007/2008 jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotychczas udało nam się zebrać 50 kg puszek.
Wierzymy, że zbiórka surowców wtórnych przynosi ogromne korzyści w wymiarze zarówno ochrony środowiska, jak i podniesienia poziomu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

KONKURSY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE
Indywidualne sukcesy naszych uczniów potwierdzają to, że staramy się wszechstronnie przygotowywać młode pokolenie do roli świadomego i odpowiedzialnego mieszkańca Ziemi.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje zdobycie:
• I miejsca w Miejskim Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Drzewo” organizowanym przez Wydział Edukacji UM w Bytomiu i doradcę metodycznego biologii i przyrody. /laureatka – Anna Koczar/
• I miejsce w Konkursie Interdyscyplinarnym „Przyroda, matematyka i edukacja czytelnicza w życiu codziennym” organizowanym przez SP nr 21 w Bytomiu
• III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym „Ja i moje miasto” organizowanym przez SP nr 5 w Bytomiu. /laureatka – Monika Tworek/

Koordynatorami działań z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej są Dyrektor SP nr 45 mgr Urszula Łazuka-Datko oraz nauczyciele:
mgr Ewelina Bonk, mgr Joanna Chromicz, mgr Beata Kośla, mgr Katarzyna Kowol, mgr Klaudia Świtała