Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym od wielu lat podejmowanych jest wiele inicjatyw o charakterze ekologicznym. Celem przeprowadzanych akcji, konkursów, imprez, akademii, wyjazdów jest poszerzanie wiedzy naszych uczniów z dziedziny ekologii, wpojenie im zasady poszanowania przyrody, informowanie o sposobach dbania o otaczającą nas aurę i florę. 
 
Od 2004 r. na terenie Ośrodka działa szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody oraz od 2007 r. Kółko Ekologiczne. Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają okazję realizować opracowane przez nauczycieli programy ekologiczne. Szkolne Koło LOP zrzesza 22 uczniów i prowadzone jest na każdym poziomie kształcenia, a osobami odpowiedzialnymi za realizacje jego celów są: p. Zofia Burdziak, p. Katarzyna Piasecka, p. Agata Koptyńska, p. Małgorzata Tomaszewska i p. Barbara Żelezny. Klub Ekologiczny działa w internacie Ośrodka i prowadzony jest przez panią Sabinę Gracę, która ma pod swoją opieką 30 wychowanków. W realizacji programu ekologicznego na terenie Ośrodka pomagają również: p. Iwona Świderska, p. Hanna Nycz, p. Hanna Żochowska, p. Aneta Stolarczyk, p. Katarzyna Wręczycka, p. Brygida Bochenek, p. Sabina Wochnik oraz p. Dariusz Turyński. 
Co roku od 2004 r. organizowana jest przez nauczycieli Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody oraz Kółka Ekologicznego akcja „Sprzątanie świata”, która przeprowadzana jest na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz na terenie naszego Ośrodka. W akcji uczestniczą wszyscy uczniowie Ośrodka wraz ze swoimi wychowawcami.

Od 2004 r. p. H. Żochowska, p. A. Stolarczyk i p. K. Wręczycka zbierają wraz z wszystkimi uczniami Ośrodka makulaturę, p. S. Graca, wraz z wszystkimi wychowankami internatu - kasztany i żołędzie dla Nadleśnictwa Brynek, p. K. Piasecka i p. Z. Burdziak - karmę dla zwierząt do schroniska „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach. Od 2005 r. każda klasa ma swój własny karmnik dla ptaków i dba o regularne dokarmiane ptaków zimą.
Od 2005 r. nauczyciele pracujący w Ośrodku organizowali i przeprowadzali wiele konkursów z zakresu wiedzy ekologicznej. W 2005 r. i 2006 r. p. K. Piasecka, p. H. Nycz oraz p. I. Świderska zorganizowały konkursy międzyszkolne: „Konkurs Wiedzy Ekologicznej” i konkurs „Znaczenie i ochrona lasów”, na które zaproszono uczniów i nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzionkowie. W każdym z konkursów wzięło udział 24 uczniów z naszego Ośrodka. Pani K. Piasecka i p. Z. Burdziak zorganizowały w roku 2006 szkolne konkursy wiedzy: „Środowisko i Ty” w którym udział wzięło 18 uczniów z naszego Ośrodka oraz konkurs „Zlienik”, w którym udział wzięło 40 uczniów. Od 2005 r. p. K. Piasecka, p. Z. Burdziak oraz p. B. Bochenek organizują konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej: „Aby nie zasypały nas śmieci”, „Chroń swoje środowisko naturalne” i „Cztery pory roku w przyrodzie”, których najlepsze spośród 150 prac, można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach. W 2007 r. p. S. Graca zorganizowała konkurs „Wykonujemy prace z surowców wtórnych”, podczas którego 30 uczniów miało okazję wykazać się własnym pomysłem na zastosowanie surowców wtórnych. 

Nasi uczniowie brali również udział w wielu konkursach ekologicznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, osiągając znakomite wyniki. Uczennica Katarzyna G. wzięła udział w 2007 roku w ogólnopolskim konkursie „Mój Las”, zorganizowanym przez Zarząd Główny LOP w Warszawie. Jej praca literacka na temat lasu otrzymała wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim. Ta sama uczennica uzyskała w roku 2008 wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z okazji Dnia Ziemi. Zadanie konkursowe polegało na utworzeniu gry planszowej o tematyce ekologicznej. Kasia wykonała grę planszową „Segregujemy odpady”. Uczeń Adam J. zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym zorganizowanym w 2008 roku przez Zarząd Wojewódzki LOP pod hasłem „Najpiękniejsze okazy przyrodnicze w mojej miejscowości”. Trzech uczniów uczących się w Ośrodku uczestniczyło w konkursach plastycznych zorganizowanych w roku szkolnym 2007/2008 na szczeblu powiatowym, otrzymując wyróżnienia i osiągając czołowe miejsca. Młodzież uczestniczyła w następujących konkursach: konkursie plastycznym Zarządu Powiatowego LOP w Tarnowskich Górach pt.: „Ratujmy Środowisko naturalne – nasz wspólny dom”, konkursie plastycznym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim z okazji Dnia Ziemi, konkursie plastycznym pt.: „Ratujmy środowisko naturalne – nasz wspólny dom”, zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy LOP oraz konkursie fotograficznym pt.: „Najpiękniejsze okazy przyrodnicze w mojej miejscowości”. Do udziału we wszystkich konkursach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim oraz powiatowym mobilizowała uczniów p. B. Żelezny, która również objęła patronat nad każdym z w/w przedsięwzięć. 

W tym roku szkolnym p. A. Koptyńska zachęciła uczennicę Alicję K. do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym zorganizowanym przez PTTK pt.: „Przyroda wokół nas”. Również w ubiegłym roku szkolnym p. A Koptyńska podjęła się wielu działań proekologicznych na terenie Ośrodka organizując min. wewnątrz szkolny konkurs wiedzy ekologicznej dla 80 uczniów, 70 uczniów brało udział w ankiecie dotyczącej poziomu świadomości ekologicznej młodzieży Tarnowskich Gór i w teście zagadnień ekologicznych oraz psychotestach pt.: „Czy jesteś dobrym ekologiem”.

Priorytetem wszystkich nauczycieli pracujących w Ośrodku jest dbanie o rośliny. Dzięki pracy p. K. Piaseckiej, p. Świderskiej, p. Turyńskiego oraz 22 uczniów w 2006 roku poszerzyliśmy drzewostan Ośrodka poprzez posadzenie kilkudziesięciu drzewek, przy współpracy z katowicką fundacją „Silesia”. Każda klasa ma swój własny kącik przyrodniczy, o który ma za zadanie dbać i na bieżąco go wzbogacać o nowe rośliny. 
Nauczyciele Ośrodka stale informują uczniów o ekologicznych zasadach życia podczas realizacji lekcji przyrody, biologii, geografii oraz zajęć wychowawczych w internacie, jak również poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych. Od 2005 roku p. K. Piasecka, p. Z. Burdziak, p. I. Świderska oraz p. S. Graca organizują co roku dla 45 wybranych uczniów wycieczki do wielu różnych ciekawych miejsc, min. do: rezerwatu przyrody „Segiet”, palmiarni, chorzowskiego ZOO, Nadleśnictwa Brynek, oczyszczalni ścieków, Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Tarnowskich Górach, Ojcowskiego Parku Narodowego, oraz legalnego wysypiska śmieci w Tarnowskich Górach. W 2007 roku p. K. Piasecka zorganizowała w Ośrodku pogadankę dydaktyczną dla 70 uczniów na temat „Segregujemy odpady”. Nauczyciele na bieżąco zapoznają również uczniów z czasopismami o tematyce ekologicznej. 

Co roku od 2004 r. panie nauczycielki prowadzące LOP przygotowują dla wszystkich uczniów Ośrodka akademię z okazji Dnia Ziemi, a p. S. Graca - imprezę towarzysząca, która w ubiegłym roku szkolnym odbyła się przy współudziale wolontariuszek z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach. Uczniowie z w/w liceum wraz z p. S. Gracą współorganizowały również zajęcia dla 30 naszych uczniów, które były poświęcone tematyce „Zanieczyszczenie środowiska”. 

Od 2006 r. przy współudziale 5 naszych uczniów wydawany jest w Ośrodku przez p. M. Tomaszewską kwartalnik „Mały Ekolog”, gdzie zamieszczane są nowinki ze świata ekologii. 

W tym roku szkolnym dzięki inicjatywie p. M. Tomaszewskiej codziennie mamy możliwość zwracać uwagę naszych uczniów na tematykę segregacji odpadów. Zachęcamy ich do własnego udziału w segregowaniu śmieci poprzez korzystanie z ustawionych na korytarzach Ośrodka odpowiednich pojemników przeznaczonych na różne rodzaje odpadów.

Nad wszystkimi przedsięwzięciami o tematyce ekologicznej podejmowanymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach czuwa Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach – pan Piotr Tomczewski.


Opracowanie: mgr Małgorzata Tomaszewska

Tarnowskie Góry, dnia 24 października 2008 r.