Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 

W roku szkolnym 2007/2008 młodzież Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach po raz pierwszy przystąpiła do programu pn. Moje czyste miasto (II edycja), zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia. 
W akcji wzięło udział 429 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr1. Koordynatorami programu w szkole byli dyr. Ryszard Mitręga, oraz nauczyciele: Dorota Kędra, Katarzyna Wojtal, Anna Kucharczyk, Daniel Kamiński. Od października 2007 r. do kwietnia 2008 r. uczniowie i nauczyciele zbierali i segregowali odpady: makulaturę, opakowania z tworzywa PET i baterie. 
 
Zebrano 4614 kg makulatury, 305 kg opakowań z tworzywa PET i 127,5 kg baterii. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów szkoła zdobyła tytuł lidera segregacji zbiórki surowców wtórnych w placówkach oświatowych – w kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna – w październiku, grudniu, lutym i kwietniu.
 
Młodzież uczestniczyła w swoistej lekcji ekologii, której tematem była zbiórka i segregacja surowców wtórnych. Cel lekcji został osiągnięty. 15 maja 2008 r. szkoła zdobyła tytuł Lidera segregacji roku 2007/2008 zbiórki surowców wtórnych w placówkach oświatowych, w kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna.