Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 

Wrzucając do paleniska naszych pieców odpady z tworzyw sztucznych niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy jakie to powoduje skutki dla naszego naturalnego środowiska a przede wszystkim dla nas samych i naszych dzieci.
 
     „Cichy zabójca” jakim są dioksyny i furany (rakotwórcze) powstające podczas spalania tworzyw sztucznych jest podstępny i złowrogi. Działa powoli ale bardzo skutecznie uszkadza narządy wewnętrzne takie jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa, powoduje zwyrodnienia w rozwoju embrionalnym i płodowym, wywołuje zaburzenia genetyczne, obniża odporność organizmu, zaburza proces wzrostu, silnie podrażnia oczy, układ oddechowy, osłabia rozrodczość, wywołuje choroby skóry. Skutki tych chorób pojawiają się po kilku lub kilkunastu latach – wg raportu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
     Substancje te w postaci lotnej pozostają na poziomie tzw. emisji niskiej. Unoszą się one we wdychanym przez nas powietrzu lub w połączeniu z np. wodą deszczową tworzą silnie trujące kwasy (spalone PCV - wydziela chlorowodór, który w połączeniu z wodą (deszcz, mgła) tworzy kwas solny).
     Niestety coraz bardziej widoczne i odczuwalne jest o tej porze roku jak wielu naszych sąsiadów preferuje taką „utylizację” swoich odpadów, w których duża większość to tworzywa sztuczne. Niejednokrotnie otwierając rano okno w celu przewietrzenia domu, mieszkania bardzo szybko musimy je zamknąć…
     Pamiętajmy, że obecnie mamy, szczególnie w Radzionkowie, coraz bardziej rozwinięty system selektywnej zbiórki surowców wtórnych i istnieje możliwość bezpłatnego oddania tworzyw sztucznych do prawidłowego recyklingu materiałowego aby ochronić zdrowie i środowisko.
     Spalanie tworzyw w paleniskach domowych ma również bardzo negatywny wpływ na stan naszych przewodów kominowych. Podczas spalania tworzyw powstaje w przewodach kominowych tzw. mokra sadza działająca niszcząco na ściany przewodów kominowych, zatyka je i może to grozić zaczadzeniem. Tego typu sadza jest bardzo trudna do usunięcia a w przypadku zapalenia się jej w przewodzie kominowym może dojść do jego rozerwania a nawet do pożaru całego budynku.

     Spalanie odpadów jest dozwolone tylko w specjalistycznych zakładach, gdzie procesy przebiegają przy ściśle kontrolowanych warunkach.
     Tworzywa sztuczne charakteryzuje wysoka wartość opałowa (35 MJ/kg) stąd też spalanie tego typu odpadów może być traktowane jako cenne źródło energii cieplnej i pozwala na zaoszczędzenie znacznych ilości kopalnych surowców energetycznych. Dlatego też w ostatnich latach poczynione zostały znaczne wysiłki w kierunku opracowania skutecznych procesów spalania. Według naukowców obecne technologie z odzyskiem energii cieplnej, zapewniają pełne bezpieczeństwo ekologiczne oparte na minimalizacji tworzenia się substancji toksycznych, w tym dioksyn, poprzez odpowiednią konstrukcję palników i komór spalania, prowadzenia procesu spalania w temperaturze 1200 ºC, zawracanie gazów spalinowych i ich oczyszczanie przed odprowadzeniem do atmosfery. Takie procesy spalania, nie tylko tworzyw sztucznych ale również wielu innych rodzajów odpadów, są bezpieczne dla nas i środowiska.

Drogi Sąsiedzie!
     Uświadom sobie groźne skutki dla nas, a przede wszystkim dla naszych dzieci, jakie niesie twoje nierozważne postępowanie polegające na spalaniu odpadów z tworzyw sztucznych tj. butelek PET, foliówek, reklamówek itp. w domowym palenisku.

Ewa Łabno