Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 

Niska emisja

REALIZACJA PROGRAMU W OBIEKTACH INDYWIDUALNYH

W publikacjach i danych statystycznych drukowanych w różnych czasopismach wielokrotnie Piekary Śląskie były podawane jako miasto o jednym z największych zanieczyszczeń środowiska. W związku z powyższym władze miasta Piekary Śląskie chcąc poprawić istniejącą sytuację w zakresie ochrony środowiska podjęły decyzję o stworzeniu Programu, który pozwoliłby mniej zamożnym mieszkańcom na realizację swoich zamierzeń modernizacyjnych mających bezpośredni wpływ na poprawę środowiska. 

Czytaj więcej: Realiacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Piekarach Śl.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych; poprawy stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł energii staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata.

Czytaj więcej: Pomysł na nowe miejsca pracy w czystej energetyce